اطلاعیه ها
کد : ۶۳۶

تاریخ حذف و اضافه نیمسال اول ١۴٠١-١۴٠٠ از تاریخ ۶ الی ٨ مهرماه به روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ٣ و ۴ مهرماه تغییر پیدا کرد.
- دانشجویان دقت داشته باشند که در حذف و اضافه تنها مجاز به حذف حداکثر ٢ درس و اخذ ٣ درس می باشند.
- دانشجویانی که کمتر از ١٢ واحد دارند و در اخذ واحدهای بیشتر مشکل داشته و یا دانشجویانی که ترم آخر می‌باشند و برخی دروس خود را نتوانسته اند اخذ کنند، در روزهای حذف و اضافه بصورت حضوری مراجعه و درخواست خود را بصورت کتبی تحویل دهند تا بررسی شود.
دانشجویان دقت داشته باشند بعد از تاریخ حذف و اضافه امکان هیچگونه تغییر در انتخاب واحد وجود ندارد.

واحد آموزش

نظر شما

captcha