اطلاعیه ها
کد : ۷۰۶

📣📣📣قابل توجه کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع و رشته ها:
مهلت حذف نهایی(حذف تکدرس) نیمسال اول ١۴٠١-١۴٠٠ روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ٢٧ و ٢٨ آذر ماه میباشد(که دانشجو جهت حذف می‌بایست در صورت امکان بصورت حضوری و در غیر اینصورت عکس درخواست کتبی همراه با امضا خود را به شماره ٠٩٠۵٩٨٧۴١٨٠ ارسال نمایید) تا درخواست بررسی شود.
بعد از این تاریخ تحت هیچ شرایطی درس حذف نمی‌گردد و دانشجو موظف است در جلسه امتحان شرکت کند، در غیر اینصورت نمره درس صفر منظور میگردد.
واحد آموزش

نظر شما

captcha