خبرها
کد : ۱۰۴۱

به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ کارگاه نکاح با حضور جناب آقای دکتر سید محمد هادی معصومی برگزار گردید .
در این کارگاه به بررسی و تحلیل حقوقی نکاح و طلاق با تکیه بر اصول و مبانی روانشناختی زوجین پرداخته شد .
در این کارگاه علل و عوامل نارضایتی زوجین از یک دیگر ، نقش نارضایتی های جنسی در طلاق زوجین ، راه های موثر در کاهش اختلافات و شناخت جنسیتی زوجین از یک دیگر و .... بررسی شد .
????????????????????????????????????????
انجمن علمی دانشجویی حقوق موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز 

نظر شما

captcha