خبرها
کد : ۱۰۴۲

انجمن علمی دانشجویی حقوق موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز برگزار مینماید :
کارآموزی یک روزه دادگاه انقلاب
با حضور جناب آقای دکتر ساداتی
????زمان : دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲
⏰ساعت : ۸ الی ۱۲
????مکان : بلوار قرآن جدید رو به روی لونا پارک ، دادگاه انقلاب شیراز
????هماهنگی و ثبت نام : 09171206773(خانم صغیر) 

نظر شما

captcha