خبرها
کد : ۱۰۴۳

انجمن علمی دانشجویی حقوق و حسابداری و کانون فعالان روان شناسی به مناسبت روز دختر برگزار می کند

اردوی یک روزه میمند

زمان: چهارشنبه 3 خرداد
ساعت 8:30 الی 19

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتز: 09170037949 (خانم ناصری)

مدیریت فرهنگی دانشجویی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز 

نظر شما

captcha