خبرها
کد : ۱۰۴۴جهت عضویت و اطلاعات بیشتر از طریق ایتا: 09223994145
یا مراجعه به دفتر فرهنگی مؤسسه فاطمیه س


با توجه به اهداف کانون، عضویت برای دانشجویانی که مادر نیستند بلامانع هست 

نظر شما

captcha