خبرها
کد : ۱۱۲۴
به گزارش روابط عمومی موسسه فاطمیه شیراز ، روز شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲  طی احکامی از جانب خانم دکتر زیبایی نژاد( سرپرست موسسه)،  خانم دکتر هاجر کهنسال به عنوان *مدیریت پژوهش و کار آفرینی* و خانم مریم دیلمی به عنوان دستیار *مدیر گروه روان شناسی و علوم تربیتی* دانشگاه منصوب شدند. 
از خداوند متعال برای ایشان توفیق روز افزون مسألت داریم.
 
????مدیریت امور فرهنگی دانشجویی موسسه آموزش عالی فاطمیه (س)شیراز

نظر شما

captcha