خبرها
کد : ۴۳۸

 

پذیرش بدون کنکور «کارشناسی» و «کارشناسی ارشد» در مؤسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز

 

رشته های کارشناسی 

1. حقوق
2. مشاوره
3. حسابداری
4. مدیریت مالی
5. مهندسی کامپیوتر
6. مدیریت بازرگانی
7. مدیریت امور بانکی
8. فقه و حقوق اسلامی

 

رشته های کارشناسی ارشد

1. مدیریت بازرگانی-بازاریابی
2. حسابداری
3. زبان و ادبیات فارسی

 

تلفن ثبت نام:
32351488
32350630
09016494646

 

 

 

نظر شما

captcha