خبرها
کد : ۶۳۰

با هماهنگی و پیگیری های انجام شده از طرف دانشگاه با معاونت علوم پزشکی دانشگاه شیراز ، دانشجویان دانشگاه فاطمیه میتوانند در تاریخ های دوشنبه ۲۲ و سه شنبه ۲۳ شهریورماه، به حسینیه عاشقان ثارالله واقع در بلوار پاسداران مراجعه نمایند.
به همراه داشتن کارت ملی و کارت دانشجویی الزامیست!

نظر شما

captcha