خبرها
کد : ۶۶۳

سرکار خانم نسرین عطری جو

کد انتخاباتی : H

نحوه شرکت در انتخابات مجازی انجمن های علمی دانشجویی:

در روز انتخابات فقط در ساعت مشخص شده از طریق لینک مربوطه وارد سامانه شده، از طریق چت خصوصی کد کاندید مورد نظر را برای مدیر کلاس‌ها ارسال نمایید. توجه فرمایید دانشجویان هر رشته فقط در انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته خود می توانند شرکت کنند و شرکت در انتخابات سایر رشته‌ها، تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود .شایان ذکر است هر کس یک بار فرصت برای دارد و در صورت رای دوم یاچندم ،رای اول مورد شمارش قرار می‌گیرد.

لینک روانشناسی و مشاوره:

https://b2n.ir/x91352

 

نظر شما

captcha