خبرها
کد : ۷۲۵

روز پنجشنبه مورخ ٩ دی ١۴٠٠ با حضور استاد محمد سیار با حضور جمعی از دانشجویان هم‌زمان به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
انجمن علمی دانشجویی حقوق مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز

نظر شما

captcha