خبرها
کد : ۸۲۸

بدین وسیله پذیرش مقاله علمی-تخصصی به نویسندگی خانم ها سعیده سعادتمند ، فهیمه مومن و سرپرستی جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س)شیراز
تحت عنوان :« بررسی رابطه بین تصویر بدن و شکوفایی در دانش آموزان دختر » در (دو فصلنامه مطالعات و تازه های روانشناختی نوجوان و جوان )را خدمت ایشان و دانشگاه فاطمیه(س) تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند منان موفقیت های روزافزون برای ایشان و خانواده بزرگ فاطمیه خواستاریم.

نظر شما

captcha