خبرهای مدیریت دانشجویی و فرهنگی
کد : ۹۴۷

آغاز ثبت نام دوره های پاییزی

با ارائه گواهی معتبر


آشنایی با طرحواره درمانی، طرحواره های ناسازگار


سر فصل های دوره:
ویژگی
 ریشه تحولی
عملکرد طرحواره
 پاسخ مقابله ای ناسازگار


مدرس:

سرکار خانم ماندانا اکبری نژاد

کاندیدای دکترای روان شناسی

 

ثبت نام و اطلاعات بیشتر:09223994145


مدیریت فرهنگی دانشجویی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز

 
 

نظر شما

captcha