خبرهای مدیریت دانشجویی و فرهنگی
کد : ۹۸۸

اعزام تعدادی از دانشجویان مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز برای شرکت در دوره توانمند سازی سیاسی  که از تاریخ ۲۹ آذر الی ۴ دی در تهران برگزار شد.

مدیریت فرهنگی دانشجویی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز 

نظر شما

captcha