فعالیت های فرهنگی
کد : ۱۰۶۱
ACT
,ویژه دانشجویان روان شناسی
مدرس : سرکار خانم مؤیدی 
کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت گرا
استاد ناظر: سرکار خانم دکتر باستانی
 
جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر: 09179675960
09017649142

نظر شما

captcha