فعالیت های فرهنگی
کد : ۱۰۶۳
به همت انجمن علمی دانشجویی حسابداری مؤسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز ، گارگاه یک روزه آشنایی با تکنیک های انتخاب موضوع پایان نامه در روز سه شنبه ۶ تیر ماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ با حضور دانشجویان رشته حسابداری و روانشناسی برگزار گردید.
مدیریت فرهنگی دانشجویی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز

نظر شما

captcha