خبرهای مدیریت پژوهش، فناوری و کارآفرینی
کد : ۴۶۰

مدیریت پژوهش دانشگاه فاطمیه شیراز به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند

ارائه ژورنال کلاب

عنوان مقاله:
بررسی مدیریت استراتژیک و سطوح مختلف آن

ارائه دهنده: سمیه موصلی
دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر خلیقی

زمان چهارشنبه 26 آذر
ساعت 13

شرکت برای عموم آزاد و رایگان می باشد

جهت ورود از طریق لینک زیر اقدام فرمایید

https://lms.fatemiyehshiraz.ac.ir/b/adm-k1p-gdm-ygr

 

نظر شما

captcha