مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
کد : ۱۳۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

خلاصه رزومه

رزومه

1

جناب آقای دکتر کاظم خرم دل

 

دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان،کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

 

2

جناب آقای دکتر مجتبی مسعودی

 

دکترای تخصصی زیست شناسی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد زیست زیست شناسی دانشگاه شیراز،کارشناسی زیست شناسی دانشگاه زابل

 

3

سرکار خانم دکتر اوشا برهمند

 

دکترای تخصصی روانشناسی دانگاه بنگور هند، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه بنگور هند

 

4

جناب آقای دکتر سبحان پورنیکدست

 

دکترای تخصصی روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی،کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 

5

سرکار خانم دکتر زهرا درویزه

 

دکترای پیوسته روانشناسی تربیتی دانشگاه شفلد انگلستان کارشناسی روان شناسی دانشگاه الزهرا تهران

 

6

جناب آقای دکتر سید محمدهادی معصومی

 

دکترای تخصصی حقوق قضایی،کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران،کارشناسی حقوق

 

7

سرکار خانم دکترسارا زیاری

 

دکترای تخصصی حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز کارشناسی حسابداری دانشگاه شیراز

 

8

جناب آقای دکتر سید صادق جعفری

 

دکترای تخصصی علوم اقتصاد کارشناسی ارشد علوم اقتصاد،کازشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه هرمزگان

 

9

جناب آقای هادی عبدی طالب بیگی

 

کارشناسی ارشد حسابداری، کارشناسی حسابداری

 

10

سرکار خانم زهرا نکویی

 

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،کارشناسی مدیریت جهانگردی (دانشگاه علامه طباطبایی)

 

11

جناب آقای غلام حسین زارع

 

کارشناسی ارشد علوم اقتصاد دانشگاه یزد کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه اصفهان

 

12

جناب آقای اکبر جلودار

 

 

 

13

جناب آقای محمدجواد فرهنگ

 

 

 

14

سرکار خانم ندا شهامت

 

 

 

 

 

نظر شما

captcha